IT

EN

BG

въпросник за удовлетвореността на кл

За да измерваме, анализираме и подобряваме производствените си резултати, анализираме информация относно възприятието на клиента за това колко добре MG. Аноди Интернешънъл Ад е изпълнила договорно установените изисквания.

Такъв мониторинг е една от мерките за ефективност на системата за управление на качеството за нас.

Съдържащите се тук данни ще бъдат анализирани по време на прегледа на системата за качество от страна на ръководството и ще бъдат стриктно поддържани от мениджъра по осигуряване на качеството на MG. Аноди Интернешънъл Ад, който ще предотврати всякакво друго боравене с документа, различно от горепосоченото.

Ето защо Ви молим да отговорите на следните въпроси:

  Име на клиента

  Имейл на клиента

  Компилатор

  Спазване на сроковете за доставка

  Качество на продукта и спазване на посочените спецификации

  Търговски отношения

  Разрешаване на евентуални проблеми

  Достъпност и скорост на услугата за издаване на необходимите документи

  Сравнение с конкуренцията

  Обща оценка на продукта/услугата

  Коментари и предложения