Продукти

 • Магнезиева катодна защита на бойлери
  Ние произвеждаме аноди със следните диаметри: mm 16 – 18 – 20 – 21.3 – 22 – 25.5 – 32 - 40 с различни дължини.Дължината и размера на анодите както и металните сърцевини се изготвят по спецификация на клиента.В случай на резбова сърцeвина се гарантира съответствие с норма UNI/453564.
 • Катодна защита на бойлери с външно захранване
  Системи от наи-съвременен тип , удостоверени с Евро-патент Nr.:0630426, за защита на съдове с вместимост до 5000л при вариант ACES и до 1000л при вариант ACES G2 както за емайлирани така и за повърхности от неръждаема стомана.Метода на действие на системата с наложен ток ACES позволява елктронно управление на електролитния потенциал в микро-секунден такт посредством титаниев анод , което води до елиминиране на корозионните процеси.Този тип защита води до увеличаване живота на водосъдържатела с над 10 години.
 • Подземна катодна защита на резервоари и тръби
  Галваничните единици се състоят от магнезиеви аноди с различни тегла наи-често 2,3 4,5,8,5,17и25кг. поставени в среда със висока електропроводимост, осигурявайки по този начин по-добро условие за протичане на електрически поток. Предлаганите от нас галванични единици са готови за инсталация
  ГАЛВАНИЧНА ЕДЕНИЦА
  Kg 2,3
  Kg 4,5 - 8,5
  Kg 17 - 25
  ГАЛВАНИЧНА ЕДЕНИЦА ОКОМПЛЕКТОВАНА
  Kg 2,3
  Kg 4,5 - 8,5
  Kg 17 - 25
 • Катодна защита на кораби, индустриални и офшорни съоръжения
  MG.ANODI INTERNATIONAL AD е вашият идеален партньор за проектиране, доставка, техническа консултация , поддръжка и обслужване на цялостни антикорозионни системи .
  Корозия на подземни съоръжения
  Корозия при противопожарни съоръжения
  Контрол на корозията
  Вътрешна корозия
  Корозия на метали в морска вода
 • Катодна защита с цинк и алуминий
 • Компоненти