Качество

Удовлетворяването на Клиентите и участието в техните успехи е главна цел, която фирма МГ Аноди Интернешънъл АД преследва чрез качество, технологична иновация и постоянно подобряване на обслужването.

Инструментът за постигане на напредък по пътя на качеството е Системата за Качество на Фабриката; одобрената система отговаря на изискванията на нормите UNI-EN-ISO 9001:2008.

Ръководството се ангажира да прави всичко възможно персоналът да работи по системата, съблюдавайки и прилагайки процедурите, които са описани в Наръчника; задължава се освен това да предостави необходимите средства за осигуряване на възможността да развиват задълженията си в най-добри условия.